Souhrn daňových povinností pro rok 2020

DPH

Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční plátce DPH > do 25. v měsíci

Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí čtvrtletí pro čtvrtletní plátce > do 25.01., 25.04., 25.07., 25.10.

Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními plátci, kteří dodávají zboží do JČS -> do 25. v měsíci

Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou kvartálními plátci a poskytují služby do JČS > do 25.01., 25.04., 25.07., 25.10.

Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou měsíčními či kvartálními plátci, a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci > do 25. v měsíci

Podání kontrolního hlášení fyzickými osobami, které jsou kvartálními plátci > do 25.01., 25.04., 25.07., 25.10.

Poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH > do 30.09.


Daň z příjmů

Podání přiznání k dani z příjmů a platba daně z příjmů za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám (bez daňového poradce) > do 01.04.

Podání přiznání k dani z příjmů a platba daně z příjmů za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce > do 01.07.


Silniční daň

Podání přiznání k dani silniční a platba silniční daně za rok 2019 > do 31.01.

Platba zálohy na silniční daň za předchozí čtvrtletí (resp. v prosinci za říjen a listopad, doplatek za prosinec 2020 je pak splatný do konce ledna 2021) > do 15.04., 15.07., 15.10., 16.12.


Daň z nemovitých věcí

Podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020 > do 31.01.

Splatnost celé daně z nemovitých věcí na rok 2020 (všichni poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) > do 31.05.

Splatnost 1. splátky daně z nemovitých věcí na rok 2020 (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč, s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) > do 31.05.

Splatnost 1. splátky daně z nemovitých věcí na rok 2020 (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč - poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb) > do 02.09.

Splatnost 2. splátky daně z nemovitých věcí na rok 2020 (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč) > do 02.12.Sociální a zdravotní zabezpečení

Platba zálohy na sociální pojištění za příslušný kalendářní měsíc:

21.01., 31.01., 28.02., 01.04., 30.04., 31.05., 01.07., 31.07., 02.09., 30.09., 31.10., 02.12., 31.12. 


Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející kalendářní měsíc:

08.01., 08.02., 08.03., 08.04., 09.05., 10.06., 08.07., 08.08., 09.09., 08.10., 08.11., 09.12.


OSVČ - podání SP a ZP přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019, pokud daňové přiznání zpracovává a předkládá sám (bez daňového poradce) > do 02.05.

OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2019 (do 8 dnů od podání přehledu OSSZ a ZP) > do 10.05.

Předložení plné moci OSSZ a ZP při zpracování přiznání za rok 2019 daňovým poradcem > do 30.04.

OSVČ - podání SP a ZP přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce > do 01.08.

OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2019 (do 8 dnů od podání přehledu OSSZ a ZP) > do 09.08.