Komplexní ekonomické služby

S čím vám můžeme pomoci

vedení účetnictví

Vedení účetnictví v souladu se zákonem a prováděcími předpisy.

Vedení zákonem stanovených účetních knih a evidence v souladu s příslušnými předpisy.

daňová evidence / evidence k DPH

Zajištění daňové evidence (evidence příjmů a výdajů, pohledávek a závazků, evidence dlouhodobého majetku a zásob).

Vypracování účetní závěrky včetně příloh.

Předkládání rozvahy a výkazu zisků a ztrát.

daňové přiznání

Vypracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob.

mzdová agenda

Zpracování mezd a personalistiky.

Zpracování výkazů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Jak probíhá spolupráce, ve 4 jednoduchých bodech:

1. Zavoláme si a během hovoru vyjasníme základy.

Řeknete nám, co potřebujete (jestli jenom daňové přiznání, nebo i vedení účetnictví, případně zda jste/nejste plátci DPH, kolik asi dokladů měsíčně atd). My Vám řekneme, co s tím umíme udělat.

2. Domluvíme se na schůzce a tam probereme náležitosti smlouvy.

Dohodneme si, jaké přesně služby a za kolik. Pedantský pořádek a černé na bílém, to je základ poctivé a dlouhodobé spolupráce.

3. Začnete nám předávat doklady k zúčtování v dohodnutých termínech (měsíčně/čtvrtletně), přidělená účetní je zpracuje a následně vystaví fakturu.

4. Nejpozději ke konci roku se sejdeme a probereme dosavadní spolupráci a řekneme si, jestli je potřeba něco změnit. Podle potřeby se můžeme sejít i dříve, například když budete potřebovat odbornou konzultaci.


Účetnictví a daně Vám může dělat manželka, snacha, nebo teta. 

Anebo to můžete klidně nechat na nás.


Aktuálně máme v evidenci přes 140 podnikatelů a další se přidávají. 

Přidejte se i Vy a buďte taky v klidu.