Uplatnění výdajových paušálů

03.05.2016

Osob samostatně výdělečně činných uplatňujících výdaje paušálem není málo. Často je výdaj stanovený procentem z příjmů vyšší, než by činily výdaje skutečné. Důvodů k jejich uplatnění může být více. Například mnohem jednodušší evidence dokladů. Co a jakým způsobem evidovat? Postačí daňové doklady a faktury, nebo jen příjmy z bankovních výpisů? A jak je to s hotovostními platbami a evidencí k DPH? Na co si dát pozor, poradili odborníci z Generálního finančního ředitelství.

OSVČ uplatňující paušální výdaje a předepsaná evidence

V souladu s ustanovením § 7 odst. 8 zákona o daních z příjmů je osoba samostatně výdělečně činná uplatňující výdaje procentem z příjmů (paušální výdaje) povinna vždy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti. Jde o evidenci příjmů, tj. všech příjmů od 1. ledna do 31. prosince daného roku, včetně přijatých záloh.

1. Záznamy o příjmech a výdajích
Zákonem není stanovena přesná forma evidence záznamů o příjmech. Většinou se příjmy dokládají formou tabulky, kde se uvádí soupis všech příjmů za dané zdaňovací období, datum příjmů, textové označení druhu příjmu, případně další členění dle potřeb osoby samostatně výdělečně činné. Tabulka musí obsahovat údaje, které budou sloužit jako podklad pro správné stanovení dílčích základů daně z příjmů a správné stanovení procentuální sazby paušálních výdajů v daňovém přiznání.

2. Evidence pohledávek
Obdobně není definována forma vedení evidence pohledávek. Může se jednat o výstup ze softwaru pro vystavování faktur, případně opět tabulku či soupis všech pohledávek (daňových dokladů, faktur atd.). Zde by měl být rovněž uveden datum úhrady této pohledávky.

OSVČ uplatňující paušál - hotovostní platby a DPH

Je tedy zřejmé, že osoba samostatně výdělečně činná nemusí vést evidenci výdajů, jelikož ty jsou uplatněny příslušným procentem podle druhu příjmu. Záznamy o příjmech a evidence pohledávek zřejmě nečiní v praxi žádné potíže. Často tento soupis (tabulku) OSVČ vyhotoví až po skončení zdaňovacího období při zpracování daňového přiznání. Ne vždy je ale vedena evidence v souladu s ustanovením § 97 odst. 1 daňového řádu, které řeší evidenci plateb v hotovosti. Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Petra Petlachová z Generálního finančního ředitelství, každý daňový subjekt je povinen vést průběžně evidenci plateb v hotovosti, pokud v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti tyto platby uskutečňuje, tzn., přijímá a vydává hotové peníze. Jestliže údaje o těchto platbách zaznamenává povinně v jiné evidenci stanovené zákonem, pak tuto zvláštní povinnost nemá. 

"Takové povinnosti vyplývají např. pro provozovatele ubytovacích zařízení (vést knihu ubytovaných osob), pro prodej v obchodě (vést evidenci o cenách), pro subjekty provozující silniční dopravu (vést evidenci o provozu vozidel), záznamní povinnost o všech nakoupených a prodaných minerálních olejích vymezených v příslušném ustanovení zákona o spotřebních daních apod. Záznamní povinnost ukládá i zákon o účetnictví tomu, kdo je účetní jednotkou. Zvláštním zákonem se rozumí i zákon o DPH, který plátcům této daně stanoví povinnost vést evidenci pro daňové účely. Smyslem této povinnosti je zajistit dostatečné podklady pro správné zjištění a stanovení daně," uvedla Petra Petlachová.