Termín pro odevzdání přehledů pro sociálku a pojišťovny je za dveřmi

02.04.2019

Podnikatele čeká po přiznání k dani z příjmu další povinnost. Nejpozději do 2. května 2019 musejí vyplnit a odeslat své zdravotní pojišťovně a ČSSZ přehledy o loňských příjmech a výdajích. 

Přehledy musíte zdravotní pojišťovně respektive České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) odeslat nejpozději měsíc po podání daňového přiznání. Nejzazší termín letos připadá na čtvrtek 2.5.
Pouze ti podnikatelé, kteří mají ze zákona povinný audit, případně jim přiznání k dani z příjmu vyplňuje daňový poradce, mají dostatek času - v roce 2019 do 1. srpna. Tuto skutečnost ovšem musejí zdravotní pojišťovně i ČSSZ oznámit do konce čtvrtého kalendářního měsíce.

Ti, jejichž příjmy nedosáhli v loňském roce 15 tisíc korun, sice nemají povinnost podávat daňové přiznání, odevzdání přehledů pro sociálku a zdravotní pojišťovnu se ale nevyhnou. Mohou nicméně příslušné vyplněné formuláře doručit později.

"U podnikatelů, kteří povinnost daňové přiznání podat nemají, je pro podání přehledu v oblasti zdravotního pojištění stanovena speciální lhůta do pondělí 8. dubna 2019 (u VZP) a v oblasti sociálního zabezpečení do 31. července 2019," upřesňuje daňová poradkyně ze společnosti Mazars Gabriela Ivanco. Více si přečtěte v textu Živnostníci zaplatí vyšší zálohy na sociální a zdravotní pojištění na BusinessInfo.cz.

Plátci paušální daně musejí nejpozději do konce kalendářního měsíce, který následuje po odevzdání přehledu, správě sociálního zabezpečení doložit protokol o platbě daně paušální částkou.

Formuláře můžete doručit osobně na pobočku zdravotní pojišťovny nebo poslat poštou. Většina zdravotních pojišťoven umožňuje i elektronické podání. Přesnější informace a návod, jak postupovat, najdete na webu své pojišťovny (viz níže).