Proč se vyplatí pořídit ready-made společnost?

27.10.2015

Založení nové firmy zůstává i po novelách v právních předpisech byrokratickým martyriem. Je třeba navštívit notáře a tam nechat sepsat notářský zápis, zajít do banky a sjednat otevření zvláštního účtu, poté na něj splatit základní kapitál, dále je třeba tzv. ohlásit živnosti na živnostenském úřadě a k tomu mít odpovídajícím způsobem připravený notářský zápis. Také je třeba dát vyhotovit listiny, které podepíší statuární a jiné orgány společnosti osvědčující způsobilost osob pro výkon dané funkce, je třeba obstarat výpis z rejstříku trestů, souhlas s umístěním sídla společnosti a jiné dokumenty. Cílem snažení je pak zápis do obchodního rejstříku. Nevyhnete se ani registraci k jednotlivým daním. Zkušenější tento proces zvládnou do dvou až tří týdnů, nezkušení za své chyby platí časem i penězi. 

Snadnou cestou jak se dostat ke společnosti, je pořídit předzaloženou - ready made společnost. Výhodou tohoto řešení je rychlost, bezstarostnost, profesionální dokumentace a fakt, že není třeba základní kapitál - ten již byl zcela zplacen. Klient se stává vlastníkem ready-made společnosti během 24 hodin od dodání potřebných podkladů a podniká ihned. Ready-made společnost se nijak neliší od společnosti založené, pouze se (budoucí) podnikatel ke své společnosti dostane podstatně rychleji, komfortně a bez absolvování úředního maratonu. Renomovaný dodavatel také dokáže zajistit zápis do obchodního rejstříku ihned, na místě. Založení společnosti vyjde zase o něco málo levněji.