Přehled o příjmech a výdajích pro sociálku za rok 2016: Čas do druhého května

27.03.2017

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení se podává nejpozději měsíc po daňovém přiznání, letos tedy do druhého května. Poradíme, jak na to. 

Přehled o příjmech a výdajích musí v roce 2017 okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ; případně Pražské správě sociálního zabezpečení - PSSZ nebo Městské správě sociálního zabezpečení v Brně - MSSZ) podat každá OSVČ, která loni vykonávala výdělečnou činnost. Nezáleží, jestli jste měli podnikání jako hlavní nebo vedlejší činnost. Povinnost pro vás platí i v případě, že jste loni podnikali jen část roku nebo měli příjmy do patnácti tisíc korun (a nemuseli tudíž podávat daňové přiznání), přehled musíte dokonce podat, i když vaše příjmy byly nulové.

Termíny: Kdy podat přehled

Přehled za loňský rok byste měli sociálce odevzdat do jednoho měsíce ode dne, kdy jste podali nebo měli podat daňové přiznání, letos tedy do druhého května. Jestli vám daňové přiznání chystá daňový poradce, termín pro podání přiznání se posouvá a s ním i lhůta pro odevzdání přehledu - přiznání musí být podané do třetího července, přehled o příjmech a výdajích do prvního srpna, nejpozději do konce dubna to ale musíte sociálce sdělit a doložit jí zplnomocnění daňového poradce.

Pokud vám finanční úřad z nějakého důvodu lhůtu na podání daňového přiznání prodloužil, podává se přehled okresní správě sociálního zabezpečení do jednoho měsíce od konce lhůty na podání přiznání.

Kdo daňové přiznání nepodává - například proto, že měl loni jen velmi nízké příjmy - musí přehled sociálce odevzdat do posledního července.

Jestli platíte daň z příjmů paušální částkou, uvedete to v přehledu. Nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy jste přehled podali, pak musíte sociálce doložit protokol o platbě daně paušální částkou. Jestli máte v protokolu stanovenou paušální daň na víc zdaňovacích období, v dalších letech už bude stačit podat jen přehled, bez protokolu. Pozor na to, že paušální daň je něco jiného než odečítání výdajů paušálem:

Jak se přehled podává

Než začnete přehled o příjmech a výdajích vyplňovat, připravte si k ruce inventuru, kterou vám na začátku roku poslala sociálka, najdete v ní tabulku předepsaného pojistného a zaplacených záloh za loňský rok. Hodit se bude také vaše daňové přiznání, některé údaje z něj opíšete.