Opatrnost při jednání s jinými poskytovateli úvěrů než s bankou, Kapitola 2

25.01.2019

Kdo může poskytovat úvěry?

Při výběru poskytovatele úvěru je důležité zjistit si o daném subjektu co nejvíce informací. V praxi se bohužel vyskytují i případy, kdy někdo nabízí úvěr či zápůjčku s úmyslem podvést klienty a nezákonně se obohatit na jejich úkor. Vyhledáte-li si nejprve o svém potenciálním poskytovateli úvěru dostupné údaje, není to sice stoprocentní záruka jeho poctivosti, můžete si tak ale mnohdy ušetřit zbytečné problémy.

Z dikce zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") v němž je v §2395 - §2400 upravena smlouva o úvěru, vyplývá, že poskytovatelem úvěru může být kdokoli - zákon hovoří pouze o "úvěrujícím". Pokud však taková osoba poskytování úvěrů provádí soustavně za účelem dosažení zisku, či takovou službu přímo nabízí, pak se již jedná o podnikání, a k tomu musí mít dotyčný poskytovatel podnikatelské oprávnění.

Zda takové oprávnění poskytovatel má, lze ověřit z výpisu z obchodního rejstříku (pokud se jedná o osobu právnickou, tedy obchodní společnost), a vždy také v živnostenském rejstříku (tam se zapisují i podnikající fyzické osoby). Název poskytovatele úvěru stačí zadat do formuláře na internetových adresách www.justice.cz - veřejný rejstřík a www.rzp.cz - vyhledání subjektu, kde je u daného subjektu uveden seznam jeho podnikatelských (resp. živnostenských) oprávnění.

Většinou se bude jednat o tzv. volnou živnost podle živnostenského zákona, a to konkrétně o tyto obory činností:

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, jejíž obsahovou náplní jsou mimo jiné poradenské služby v oblasti finančních záležitostí včetně poradenství v oblasti poskytování úvěrů,
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, jejichž obsahovou náplní je mimo jiné také poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty z vlastních zdrojů.

Tip:
Podobně je možné v těchto rejstřících vyhledat podle jmen i osoby, které jednají za společnost poskytující úvěr (nebo jsou jejími vlastníky) a případně zjistit, zda nefigurují např. v nějaké jiné společnosti, která je v insolvenčním řízení, apod. Na internetu také bývají neoficiální stránky, na nichž klienti píší své osobní zkušenosti s různými úvěrovými společnostmi.

Jednání s poskytovatelem úvěru

Dalším krokem je samotné jednání o uzavření úvěrové smlouvy s poskytovatelem úvěru. Osoba, která s Vámi ze strany poskytovatele bude komunikovat, by měla být schopna prokázat se nějakým dokladem o tom, že je skutečně oprávněna za danou společnost uzavírat smlouvy o úvěru (pokud není statutárním orgánem společnosti, měla by se prokázat plnou mocí, kterou jí společnost k tomuto jednání udělila).

V některých případech probíhá jednání osobně, jindy pouze prostřednictvím internetových formulářů či telefonátů. Vyplatí se přesně sledovat, v jaké fázi jednání se nacházíte. Úvěrová společnost bude nejprve vyhodnocovat, na základě Vámi poskytnutých údajů (případně i na základě jiných dostupných informací), zda úvěr schválí, a případně v jaké výši.

Některé společnosti již tento samotný úkon zpoplatňují, přičemž nemáte zaručeno, že nakonec úvěr skutečně dostanete. Žádá-li po Vás úvěrová společnost nějaký další poplatek či "zálohu" předem za poskytnutí úvěru, je na místě opatrnost. Jsou známy případy podvodů, kdy "poskytovatel úvěru" vybral od žadatelů o úvěr zálohy v poměrně vysoké výši, a tyto peníze si ponechal pro sebe.