Jak na přehledy o příjmech a výdajích na sociální a zdravotní pojištění?

17.04.2019

Fyzická osoba, která alespoň část roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat přehledy o příjmech a výdajích pro účely sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, vypočítat výši pojistného a příslušným institucím jej v zákonných lhůtách uhradit. 

Přehledy o příjmech a výdajích pro účely sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění je nutno podat do jednoho měsíce od konce lhůty pro podání daňového přiznání (pouze u podnikatelů, kteří povinnost daňové přiznání podat nemají, je pro podání přehledu v oblasti zdravotního pojištění stanovena speciální lhůta do 8. dubna 2019 a v oblasti sociálního zabezpečení do 31. července 2019).
Je-li tedy daňové přiznání podáváno ve standardní zákonné lhůtě do 1. dubna 2019, zákon stanoví povinnost předložit přehledy do 1. května 2019 jak příslušné správě sociálního zabezpečení, tak všem zdravotním pojišťovnám, u nichž byl daný podnikatel v průběhu roku 2019 pojištěn. Vzhledem k tomu, že 1. květen 2019 je státním svátkem, lhůta se prodlužuje do prvního následujícího pracovního dne, tedy do 2. května 2019.
Pokud je lhůta pro podání přiznání jakkoli prodloužena, opět je nezbytné podat přehledy do jednoho měsíce od konce této lhůty. V případě, že je lhůta prodloužena do 1. července 2019, když přiznání zpracovává a podává daňový poradce, zákon stanoví ještě povinnost oznámit tuto skutečnost do 30. dubna 2019 všem příslušným institucím.

Pozdní podání přehledu lze pokutovat částkou až 50 000 korun v oblasti zdravotního pojištění, v oblasti sociálního zabezpečení do výše 20 000 korun (při opětovném nesplnění povinností, za něž již byla pokuta uložena, pak až do výše 100 tisíc). Rozhodnutí o udělení pokuty je nicméně plně v kompetenci příslušné instituce a v praxi se tak často neděje.